Wanneer u zich bij Psychologenpraktijk Kaizen aanmeldt, vindt er eerst een intakegesprek plaats om uw klachten te inventariseren. Dit vormt de basis voor het opstellen van het behandelplan. Om dit proces snel en gemakkelijk te laten verlopen, vragen we je om de onderstaande vragen zo goed mogelijk in te vullen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw beschikbaarheden (indien u een afspraak wenst te maken)
Maandag - voormiddagMaandag - namiddagDinsdag - voormiddagDinsdag - namiddagWoensdag - voormiddagDonderdag - voormiddagDonderdag - namiddagVrijdag - voormiddagVrijdag - namiddag

Vat in één of twee zinnen samen wat het belangrijkste probleem is.

Beschrijf in één of twee zinnen hoe het je leven beïnvloedt en wat je door dit probleem niet doet of bent.

Ongeacht je probleem - een lichamelijke ziekte, een moeilijke relatie, een werksituatie, een financiële crisis, onderpresteren, het verlies van een geliefde, een ernstige verwonding, een depressie, ... - treffen we bij het ontleden van het probleem meestal vier hoofdelementen aan die in grote mate bijdragen aan het probleem. Noteer zoveel mogelijk over de gedachten, gevoelens, en acties die bijdragen aan de uitdaging, het probleem of de kwestie waar je mee kampt, of die deze verergeren.

1) Vastzitten in gedachten
In welke herinneringen, zorgen, angsten, zelfkritiek of andere, niet helpende gedachten met betrekking tot het probleem blijf je hangen of raak je verstrikt? Door welke gedachten laat je je tegenhouden, rond commanderen of afstraffen?

2) Worstelen met gevoelens
Met welke emoties, gevoelens, opwellingen of sensaties (met betrekking tot het probleem) worstel je? Welke probeer je te vermijden, te onderdrukken of kwijt te raken?

3) Energieonttrekkende acties
Wat doe je dat je leven op de lange termijn erger maakt: welke dingen houden je vast, verspillen je tijd of geld, kosten je energie, beperken je leven, hebben negatieve gevolgen voor je gezondheid, werk of relaties, houden de problemen in stand of verergeren ze?

4) Vermijden van uitdagingen
Welke situaties, activiteiten, mensen of plaatsen vermijd je of ga je uit de weg? Waar ben je mee gestopt, waar heb je je van teruggetrokken, wat heb je laten vallen? Wat blijf je alsmaar uitstellen?

Als ik een toverstafje had en ervoor kon zorgen dat al die problematische gedachten en gevoelens geen impact meer op je hadden...

1) Wat zou je dan gaan doen? Wat zou je vaker doen?

2) Wat zou je dan minder doen? Wat zou je niet meer doen?

3) Op welke manier zou je je anders gedragen ten opzichte van je vrienden, partner, kinderen, ouders, familieleden, collega's, ...? In welk opzicht zou je gedrag thuis, op het werk en daarbuiten veranderen?

Wat is belangrijk?

Familie
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Huwelijk / Intieme relaties
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Ouderschap
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Vrienden / Sociaal leven
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Werk
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Persoonlijke groei
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Vrije tijd
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Spiritualiteit / Geloof
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Gezondheid
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?

Gemeenschap
Hoe belangrijk vind je dit levensdomein? In welke mate ben je tevreden met de manier waarop je je binnen dit levensdomein gedraagt?