Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. ACT helpt je een rijk en zinvol leven te leiden en om te gaan met de onvermijdelijke pijn die een rijk en zinvol leven met zich meebrengt.

  • Je leert op een andere manier met gedachten om te gaan zodat het effect en de invloed ervan op jou veel minder worden. Deze vaardigheid noemen we defusie.
  • Je leert ruimte te maken voor onplezierige gevoelens en gewaarwordingen (in plaats van ze te onderdrukken of weg te stoppen) zodat je er veel minder last van hebt en dat ze sneller wegebben (in plaats van dat ze blijven rondwaren en je last bezorgen. Deze vaardigheid noemen we expansie.
  • Je leert je te concentreren op wat hier en nu gebeurt, wat je doet en ervaart (in plaats van te blijven hangen in het verleden of je zorgen te maken over de toekomst). Deze vaardigheid noemen we contact met het hier-en nu.
  • Je leert dat je een denkend zelf en een observerend zelf hebt, dat je observerend zelf (jij die de dingen opmerkt) nooit verandert, er al je hele leven is en er altijd zal zijn. Deze vaardigheid noemen we het observerende zelf.
  • Je leert wat voor jou belangrijk is, wat voor jou zinvol is en waar je wilt dat je leven voor staat. Deze vaardigheid noemen we het verhelderen van waarden.
  • Je leert waardegerichte (wat er voor jou toe doet) en toegewijde (steeds opnieuw) actie te ondernemen. Deze vaardigheid noemen we verbonden actie.

ACT in een notendop
A = Accept, aanvaard je gedachten en gevoelens en wees aanwezig
C = Choose, kies een door waarden geleide richting
T = Take action, onderneem actie.

Print Friendly, PDF & Email