FAQ

/FAQ

Inschrijving

Uw inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld is betaald. Het cursusgeld voor trainingen is een vast bedrag voor de hele reeks en wordt niet opgesplitst in één of meerdere lessen. Wij verwachten de betaling binnen de week. Nadien vervalt uw inschrijving.

Onvoldoende deelnemers

De prijs van de cursus, workshop of lezing is berekend op een minimum aantal deelnemers. Psychologenpraktijk Kaizen behoudt zich het recht om de cursus, workshop of lezing te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, verwittigen we u ten laatste één week voor de start van de cursus en betalen we het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen volledig terug.

Annuleren

U kan uw deelname aan een training annuleren.  Dit dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht. Wanneer u uw inschrijving meer dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we een administratieve kost van € 50 aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we de helft van het inschrijvingsgeld aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we het volledige inschrijvingsgeld aan.

Uw deelname aan een workshop of een lezing kan niet geannuleerd worden.  U kan uw ticket wel doorgeven aan een andere persoon.

Psychologenpraktijk Kaizen biedt Acceptance and Commitment Therapy voor volwassenen met een brede waaier aan psychologische problemen.  Wie gewoon meer uit zijn leven wilt halen, kan ook in Psychologenpraktijk Kaizen terecht.

 • Depressie
 • Angst
 • Spanningsklachten
 • Piekeren
 • Fobieën
 • Negatief zelfbeeld
 • Agorafobie of pleinvrees
 • Slapeloosheid
 • Nachtmerries
 • Beperkt zelfvertrouwen
 • Roken
 • Medicatiemisbruik
 • Faalangst
 • Relatieproblemen
 • Rouw

 • Hoogtevrees
 • Claustrofobie
 • Paniekaanvallen
 • Hyperventilatie
 • Burnout
 • Hypochondrie of ziektevrees
 • Seksverslaving
 • Agressiviteit
 • Impulsiviteit
 • Overspannenheid
 • Alcoholmisbruik
 • Werkgerelateerde problemen
 • Schoolgerelateerde problemen
 • Gezondheidsproblemen
 • Assertiviteitsproblemen

 • Verlegenheid
 • Sociale angst
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische pijn
 • Posttraumatische stress
 • Gokverslaving
 • Onzekerheid
 • Ontevredenheid
 • Negatief lichaamsbeeld
 • Overgewicht
 • Levensfaseproblemen
 • Dwangklachten (OCD of OCS)
 • Stressgerelateerde klachten
 • Verliesverwerking

U kan zich telefonisch (0486886290) of per e-mail (info@pkaizen.be) aanmelden. Dit kan zowel op eigen initiatief als via doorverwijzing.

We zoeken een efficiënte manier om uw problemen aan te pakken. De behandeling is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig.

Kaizen staat voor verbetering of voor verandering (kai) naar het goede (zen). Grote veranderingen komen, volgens het Kaizen verandermanagementmodel, tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doelen en waarden.

Van de verschillende scholen is cognitieve gedragstherapie het meest onderzocht en bevestigd in wetenschappelijk onderzoek, gevolgd door cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie en tenslotte familie- en systeemtherapie.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis.

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen.
Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.
In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkopdrachten.

Gedragstherapie stelt het gedrag van de cliënt centraal en gaat uit van de invloed van het gedrag op het gevoelsleven. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.
Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken voor de behandeling van diverse psychologische problemen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is wetenschappelijk onderzocht en aantoonbaar effectief gebleken voor een breed scala aan aandoeningen en moeilijkheden, zoals angst, depressie, obsessief-compulsieve stoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, stress op het werk, chronische pijn, drugsgebruik, psychische verwerking van gezondheidsproblemen, stoppen met roken, …

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. ACT helpt je een rijk en zinvol leven te leiden en om te gaan met de onvermijdelijke pijn die een rijk en zinvol leven met zich meebrengt.

 • Je leert op een andere manier met gedachten om te gaan zodat het effect en de invloed ervan op jou veel minder worden. Deze vaardigheid noemen we defusie.
 • Je leert ruimte te maken voor onplezierige gevoelens en gewaarwordingen (in plaats van ze te onderdrukken of weg te stoppen) zodat je er veel minder last van hebt en dat ze sneller wegebben (in plaats van dat ze blijven rondwaren en je last bezorgen. Deze vaardigheid noemen we expansie.
 • Je leert je te concentreren op wat hier en nu gebeurt, wat je doet en ervaart (in plaats van te blijven hangen in het verleden of je zorgen te maken over de toekomst). Deze vaardigheid noemen we contact met het hier-en nu.
 • Je leert dat je een denkend zelf en een observerend zelf hebt, dat je observerend zelf (jij die de dingen opmerkt) nooit verandert, er al je hele leven is en er altijd zal zijn. Deze vaardigheid noemen we het observerende zelf.
 • Je leert wat voor jou belangrijk is, wat voor jou zinvol is en waar je wilt dat je leven voor staat. Deze vaardigheid noemen we het verhelderen van waarden.
 • Je leert waardegerichte (wat er voor jou toe doet) en toegewijde (steeds opnieuw) actie te ondernemen. Deze vaardigheid noemen we verbonden actie.

ACT in een notendop
A = Accept, aanvaard je gedachten en gevoelens en wees aanwezig
C = Choose, kies een door waarden geleide richting
T = Take action, onderneem actie.

Rookstopbegeleiding wordt door het RIZIV gedeeltelijk terugbetaald.  De eerste consultatie krijgt u 30 euro terugbetaald.  De volgende zeven consultaties krijgt u 20 euro terugbetaald.  Zwanger? Dan heeft u recht op een verhoogde terugbetaling. U krijgt 30 euro per consultatie terugbetaald.

Let wel op! De terugbetaling geldt enkel wanneer u rookstopbegeleiding bij een arts of een erkend tabakoloog volgt.

Een erkend tabakoloog is een gezondheidswerker volgens KB 78 of een master in de psychologie die de interuniversitaire opleiding ‘Tabakologie en rookstopbegeleiding’ met succes heeft afgerond.

Rookstopbegeleiding is hulp bij het stoppen met roken door een erkend tabakoloog. Je rookgedrag wordt besproken en samen met jou wordt een stopdag vastgelegd. De rookstop wordt grondig voorbereid zodat je met de nodige hulpmiddelen je stopdag tegemoet kan treden. Medicatie kan helpen bij het opvangen van de lichamelijke ontwenningsverschijnselen. Psychologische begeleiding en ondersteuning helpen bij het volhouden van de rookstoppoging. Stoppen met roken is immers een proces doorheen de tijd.

Psychologen zijn, tot op heden, niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Dit wil zeggen dat er voor consultaties bij psychologen geen terugbetaling door het RIZIV voorzien wordt. Het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering voorziet in sommige gevallen een terugbetaling.  Contacteer uw ziekenfonds of hospitalisatieverzekering voor meer informatie.

Psychologen zijn gebonden aan de deontologische code voor psychologen. Deze verplicht psychologen tot geheimhouding. Alles wat u vertelt, blijft vertrouwelijk. Het geven van informatie aan derden kan uitsluitend wanneer u hiervoor expliciet de toestemming gegeven hebt.

U heeft geen verwijzing van een arts nodig. Wel hecht Psychologenpraktijk Kaizen veel belang aan overleg met andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Dit overleg kan uiteraard slechts plaatsvinden wanneer u hiervoor de toestemming geeft.

Een erkend gedragstherapeut is een psycholoog of psychiater die met vrucht de universitaire postgraduaat opleiding in de gedragstherapie volbracht.

Voor een individuele therapiesessie van 45 minuten betaalt U 60 euro in de daluren (9.00 – 17.00) en 65 euro in de piekuren (18.00 – 22.00).

Voor een relatietherapiesessie van 90 minuten betaalt u 80 euro in de daluren (9.00 – 17.00) en 95 euro in de piekuren (18.00 – 22.00).

Een brief aan de verwijzer bij het begin en het einde van de begeleiding, brochures, vragenlijsten, oefeningen en huiswerkformulieren zijn in deze prijs inbegrepen.

Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail geannuleerd worden.

Afspraken die 12 uur of langer van tevoren worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht. Als u een afspraak niet kunt nakomen moet u die op tijd, dus minstens 12 uur van te voren, annuleren, zodat uw plaats door iemand anders kan worden ingenomen.

Afspraken die minder dan 12 uur van tevoren geannuleerd worden, worden aangerekend. Dit geldt ook wanneer overmacht (bijvoorbeeld: ziekte) reden van de annulering is.