Ariane Lievens

Ariane Lievens

Ariane Lievens wil u helpen bouwen aan een waardevol leven. Aan de hand van een kwaliteitsvol, evidence-based en ervaringsgericht aanbod wil ze u helpen om een rijk en zinvol leven uit te bouwen en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en stress die erbij horen.
Wanneer Ariane Lievens met u op weg gaat, wil ze staan voor:
 • Compassie (vriendelijk zijn tegen mensen die lijden)
 • Gelijkheid (anderen als mijn gelijke behandelen: we zitten in hetzelfde schuitje)
 • Acceptatie (mezelf en anderen accepteren)
 • Aanmoediging (anderen aanmoedigen en stimuleren)
 • Verantwoordelijkheid (aanspreekbaar zijn op wat ik doe)
 • Contact (volledig aanwezig zijn bij anderen)
 • Samenwerken (met anderen samenwerken)
 • Wederkerigheid (werken aan een eerlijke balans tussen geven en nemen)
 • Vaardigheid (mijn vaardigheden voortdurend oefenen en verbeteren)
 • Moed (handelen naar waarden, in aanwezigheid van moeilijke gedachten en gevoelens)
Na een opleiding tot klinisch psycholoog (Katholieke Universiteit Leuven, Licentiaat in de Klinische psychologie, 2001-2006) specialiseerde Ariane Lievens zich in Gedragstherapie (Katholieke Universiteit Leuven, Postgraduaat in de gedragstherapie, 2008-2011), Acceptance and Commitment Therapy en Training (ACT Academie, 2012), Rookstopbegeleiding (Universiteit Gent, Permanente vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding, 2007-2008) en Cognitieve gedragstherapie bij insomnia (Vrije Universiteit Brussel, Permanente vorming Cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid, 2008-2009).  Ariane Lievens is erkend psycholoog, gedragstherapeut en tabakoloog.
Ariane Lievens werkte als klinisch psycholoog in het Universitaire Ziekenhuis te Leuven op de afdeling Cardiologie (2006-2009) en Slaapstoornissen (2008-2010) en als klinisch psycholoog en teamcoördinator van het Palliatief Support Team in het Heilig Hart Ziekenhuis te Leuven (2006-2008). Daarna werkte ze als trainer motiverende gespreksvoering/rookstopbegeleiding en als projectverantwoordelijke (Rookstop voor zwangere vrouwen en hun partner) bij de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (2010-2013). In 2009 richtte ze Psychologenpraktijk Kaizen op. Psychologenpraktijk Kaizen biedt psychologische begeleiding, lezingen, workshops en trainingen voor mensen met psychische problemen. In 2012 richtte ze MindTrap Solutions op. MindTrap Solutions biedt coaching, team coaching en training, gebaseerd op Acceptance and Commitment Training, voor organisaties die het welzijn en de prestaties van hun werknemers willen verbeteren.
Ariane Lievens biedt psychologische begeleiding voor een brede waaier aan psychische problemen, maar specialiseerde zich in slaapstoornissen (slapeloosheid, nachtmerries, …), angststoornissen (fobie, sociale angst, paniek, ziektevrees, dwang, …), chronische gezondheidsproblemen (verwerking van en aanpassing aan lichamelijke beperkingen), tabaksverslaving en stressgerelateerde klachten (stress, burn-out, …).
Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom (Viktor E. Frankl).
A culture that is not willing to accept scientific advances made in the understanding of human behavior will eventually be replaced by one that is (Skinner).
The mind is a wonderful servant but a terrible master (onbekend).
It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so (Mark Twain).
There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says “Morning, boys. How’s the water?” And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes “What the hell is water?” (David Foster Wallace)
Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. It’s not just in some of us; it is in everyone. And as we let our own lights shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” (Marianne Williamson) 

Ellen Peeters

Ellen Peeters wil u helpen om bewuster te worden van wat belangrijk is in uw leven en van de gedachten, gevoelens , gewaarwordingen en gedragingen die u doen vastlopen. Ze wil u helpen om concrete, waardevolle stappen te zetten en om te leren omgaan met de pijnlijke gedachten en gevoelens die daarbij komen kijken.

Wanneer Ellen Peeters met u op weg gaat, wil ze staan voor:
 • In contact zijn (volledig aanwezig zijn)
 • Authenticiteit (echt en oprecht zijn)
 • Respect (respectvol omgaan met pijn en lijden)
 • Openstaan (open en geïnteresseerd zijn)
 • Acceptatie (een niet-oordelende houding aannemen)
 • Vertrouwen (betrouwbaar zijn)
 • Zelfontplooiing (blijven groeien in kennis en vaardigheden)
 • Moed (blijven handelen naar wat belangrijk is ondanks pijnlijke gedachten en gevoelens)
 • Steunend zijn (aanmoedigen en beschikbaar zijn)

Ellen Peeters volgde de opleiding tot klinisch psycholoog voor volwassenen (1992-1997,K.U.Leuven) en het postgraduaat gedragstherapie (1998-2001, K.U.Leuven). Nadien volgde ze nog een aantal kortere opleidingen: dialectische gedragstherapie (2006-2007, stichting Dialexis), EMDR Level I (2009, BIPE) en Acceptatie en Commitment therapie (2012, ACT-academie).

Ellen Peeters begin haar loopbaan in het Universitair Centrum Kortenberg in het kader van onderzoek rond psychose en op een afdeling voor jonge mensen met psychose (1998-2000). Van 2000 tot op heden heeft ze gewerkt in C.G.G. de Pont in Lier als individuele therapeut voor volwassenen en ook als vaardigheidstrainer in groep (vaardigheidstrainer Dialectische Gedragstherapie bij cliënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis en vaardigheidstrainer Acceptatie en Commitment Therapie). Van 2008 tot 2010 was zij ook werkzaam in een dokterspraktijk als psychologe.

Ellen Peeters richt zich niet naar een specifieke doelgroep maar naar mensen met heel uiteenlopende aanmeldingsklachten: angstklachten (fobieën, post-traumatische stressstoornis, dwang, …), depressieve klachten, verwerkingsproblemen/rouw, subassertiviteit, chronische klachten van pijn en vermoeidheid, nazorg na een opname in het kader van persoonlijkheidsstoornis of psychose, …

Ellen Peeters is erkend klinisch psycholoog en is lid van de Belgische Federatie van Psychologen, van de VVKP en de VVGT.

 • The best thing one can do when it’s raining is to let it rain (Henry Wadsworth Longfellow)
 • He who has a why to live for can bear almost any how (Friedrich Nietzsche)
 • We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them ( Albert Einstein)