Misvattingen over psychische problemen zijn talrijk.  Eén van de misvattingen is dat psychische problemen abnormaal zijn.

Wat is abnormaal?

Abnormaal wil, volgens het woordenboek, zeggen “van de norm afwijkend“. Als iets abnormaal is en van de norm afwijkt, dan zou het niet vaak mogen voorkomen.  Klopt dit voor psychische problemen?

Zijn psychische problemen abnormaal?

Ongeveer één op drie Belgen krijgt ooit in zijn leven een psychische aandoening (VVGG).  Ongeveer één op vier volwassenen (18 – 65) heeft het voorbije jaar minstens één psychische aandoening (alcohol- of drugsmisbruik, psychose, depressie, angst, eetstoornis) gehad (WHO).

Sta even stil bij deze cijfers…

Eén op vier volwassenen in de supermarkt, op het werk, op de straat, … heeft het voorbije jaar minstens één psychische probleem gehad! Eén op drie volwassenen aan de schoolpoort, in de cinema, … zal ooit een psychisch probleem krijgen. Indrukwekkend, niet?

Als jij worstelt met psychische problemen, als je denkt dat je abnormaal bent en als je denkt dat iedereen rondom jou gelukkig is, denk dan aan deze cijfers!

wish_i_wasnt_everybody_has_a_brain

Weet bovendien dat, hoewel de cijfers op zich al indrukwekkend zijn, ze nog steeds een onderschatting van de alomtegenwoordigheid van psychische moeilijkheden zijn.

Mensen ouder dan 65, die een risicogroep voor psychische problemen vormen, werden immers niet bevraagd. Slechts een beperkt aantal psychische problemen werd bevraagd. Als je niet aan alle criteria voldoet, word je bovendien niet in deze cijfers opgenomen. Als je je bijvoorbeeld het overgrote deel van de dag depressief voelt, dagelijks aan slapeloosheid lijdt, worstelt met gevoelens van waardeloosheid en herhaaldelijk aan de dood zou denken, dan zou je nog niet aan alle criteria voor een depressie voldoen en zou je nog niet in deze cijfers opgenomen worden. Als je relatieproblemen hebt, als je een hekel aan je job hebt, als je geen vrienden hebt, als je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort, als je je onzeker of eenzaam voelt, word je niet opgenomen in de statistieken.

We hebben de neiging te denken dat mensen rondom ons allemaal gelukkig zijn, dat mensen rondom ons niet weten wat psychische problemen zijn. De cijfers tonen echter het tegendeel.

Het “ik ben gelukkig” masker

apples-happy-hide-mask-sad-favim_com-4282421

Hoe komt het dat we zo’n vertekend beeld hebben? We zijn sociale wezens.  Erbij horen is belangrijk. Er niet bijhoren is bedreigend.  Veel mensen zijn dan ook bang dat, wanneer we onze moeilijke gedachten en gevoelens aan anderen tonen, anderen zullen denken dat we gek zijn, dat we abnormaal zijn.  Daarom zetten we een masker op.

Als jij worstelt met psychische problemen, als je denkt dat je abnormaal bent en als je denkt dat iedereen rondom jou gelukkig is, denk dan aan deze cijfers! Besef dat veel mensen zich niet goed in hun vel voelen en dat ze, waarschijnlijk net als jij, een masker opzetten omdat ze bang zijn om verstoten te worden.

Print Friendly, PDF & Email