Het eerste gesprek

Wanneer u zich bij Psychologenpraktijk Kaizen aanmeldt, vindt er eerst een intakegesprek plaats om uw klachten te inventariseren en te bepalen of u bij ons op de juiste plek bent.  Wanneer tijdens het intakegesprek of de behandeling blijkt dat u andere hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden, dan wordt in overleg met u gezocht naar een aanvullende of alternatieve behandeling.

Het verdere verloop van de behandeling

De therapeut zal, samen met u, uw problemen grondig inventariseren. Als de therapeut een goed overzicht van uw klachten heeft, zal er gewerkt worden aan een gemeenschappelijke visie op de klachten, op hun ontstaan en voortbestaan. Vervolgens kiezen de therapeut en u één centraal probleem waarop de therapie zich zal richten. Na het formuleren van een duidelijke en haalbare doelstelling voor het gekozen probleem zal dit probleem verder uitgediept worden. Dit vormt de basis voor het opstellen van het behandelplan, bestaande uit cognitieve en gedragsmatige technieken, met oefeningen in en buiten de sessie. Het behandelplan zal verschillen van persoon tot persoon, van probleem tot probleem. Stap voor stap zal u, samen met de therapeut, dit plan doorlopen. De resultaten van de behandeling worden regelmatig geëvalueerd en afgewogen ten opzichte van de geformuleerde doelstelling.